Hebert Abimorad är född 1946 i Montevideo, Uruguay. Han har givit ut fem diktsamlingar på spanska. Några av hans dikter har översatts till engelska, portuguisiska, persiska, franska, makedonska, rumänska och svenska.
"Han går in i verkligheten med korta poetiska yxhugg och serverar läsaren ord och ordkombinationer, vilka bygger upp dikterna som poängrika små, lysande smycke."
 
NOMINERADE TILL BARTOLOMÉ HIDALGO,
 BLAND DOM 3 BÄSTA POESI BÖCKERNA 2010 URUGUAY
 
REDAKTÖR FÖR TIDSKRIFTEN "AVSIKTER"